Obchodní podmínky

Před objednáním zboží si prosím pozorně přečtěte podmínky nákupu v internetovém obchodě: topenivodaplyn.cz

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Registrace
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží
 5. Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy
 6. Platba zboží
 7. Dodací lhůta
 8. Doprava
 9. Záruka a odpovědnost za vady zboží v době jeho převzetí
 10. Práva a povinnosti z vadného plnění a reklamace
 11. Závěrečná ustanovení
 12. Ochrana osobních údajů

 

1. Obecná ustanovení

Objednáním zboží akceptuje kupující obchodní podmínky, pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky stanovené prodávajícím jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři.

Prodávané zboží není z důvodu certifikace určené pro vývoz z České republiky.

2. Registrace

Registrace není povinná, avšak získáte s ní tyto výhody:

 • Při opakované objednávce v e-shopu není nutné vyplňovat znovu celý objednávkový formulář.
 • Na přání Vám budeme pravidelně zasílat e-mailem informace o nových produktech a akčních slevách

 

3. Místo plnění

Místo plnění je určeno kupujícím v objednávce. Kupující může zboží odebrat osobně v prodávajícím určeném výdejním místě (místech). Při osobním odběru zboží je nutná platba zboží ze strany kupujícího v hotovosti nebo předem. Při platbě bezhotovostním převodem na účet lze odebrat zboží osobně až po obdržení platby na účet prodávajícího.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Pro platnost elektronické objednávky je nutné vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti ve formuláři objednávky. Uzavření kupní smlouvy nastává doručením objednávky prodávajícímu. V případě, že objednané zboží je vyprodáno, nebo je z jakéhokoliv důvodu staženo z prodeje výrobcem či dodavatelem zboží, či prodávající uzná zrušení objednávky z jiných důvodů, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy. O změně objednávky je zákazník informován prostřednictvím kontaktů uvedených v objednávce, tj. e-mailové adresy nebo telefonicky.

Prodávající může, v závislosti na charakteru obchodu, žádat kupujícího o potvrzení, resp. autorizaci objednávky jiným způsobem (telefonicky, faxem, písemně apod.). Při odmítnutí autorizace bude považována objednávka za neplatnou. Stálí zákazníci (kupující), s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, respektive jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

V případě, že kupující je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzickou osobou, která zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti, resp. mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tedy pro svou potřebu), má právo odstoupit od uzavřené kupní  smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím doručeno prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě. Vlastní odstoupení od smlouvy prosím realizujte následujícím způsobem a za dodržení těchto postupů:

 

 1. Odstoupení od smlouvy nám zašlete prostřednictvím emailové adresy na info@topenivodaplyn.cz. V odstoupení od smlouvy uveďte číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a číslo účtu k případnému vrácení peněz, eventuálně požadavek na vrácení peněz složenkou. Následně vyčkejte na naše potvrzení o přijetí e-mailu, ve kterém mohou být uvedeny důležité skutečnosti.
 2. V případě, že jste zboží ještě nepřevzali, je tímto odstoupení od kupní smlouvy dokončeno.
 3. V případě, že jste zboží již převzali, zašlete jej po obdržení potvrzujícího emailu dle bodu 1) nejpozději ve lhůtě 14 dnů spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu našeho výdejního místa. Zboží pošlete doporučeně a pojištěné (neručíme za jeho případnou ztrátu či poškození na cestě k nám). Náklady spojené s vrácením zakoupeného zboží nese v plné výši kupující, stejně jako náklady na navrácení zboží v případě, že zboží nelze vrátit obvyklou poštovní cestou.
 4. Je-li zboží vrácené kupujícím poškozené, vyhrazujeme si právo na náhradu za snížení hodnoty zboží v důsledku tohoto poškození a započtení této náhrady vůči nároku zákazníka na vrácení kupní ceny, jakož i v případě nutných nákladů spojených s uvedením zboží do původního originál balení, bylo-li porušeno. Toto se týká především vyhrazených plynových zařízení (plynové kotle, karmy, topidla apod.), která byla vyjmuta z originálního balení výrobce, garantujícího požadované bezpečnostní parametry a následně je nutné (kromě celkové kontroly zařízení a jeho kompletnosti) i přezkoušení přístroje na plynotěsnost všech souvisejících spojů, armatur a bezpečného provozu ve zkušebně - náhradu s tím spojených nákladů nese též kupující a bude zohledněna v jeho nároku na vrácení kupní ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě, kdy zboží není vraceno v originálním balení,kdy se jedná o zboží tzv. " * na míru", a nebo v případě, kdy se jedná o smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu i v případě, kdy se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyjmul, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 6. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, prodávající je povinen vrátit zaplacené peněžní prostředky ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude zboží vráceno kupujícím nebo kupujícím prokázáno, že bylo zboží zasláno zpět prodávajícímu.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V případě, že nám budete zboží z jakéhokoliv důvodu posílat (vracet, apod.) poštou nebo jiným dopravcem, doporučujeme zboží zabalit do vhodného, pokud možno nárazuvzdorného obalu. Žádáme Vás, abyste zboží vyfotografovali, a stejně tak i celý balík před odesláním. Fotografie nám pak bez odkladu pošlete na e-mail info@topenivodaplyn.cz. Zjednoduší a zprůhlední se tak další jednání při případném poškození zboží při přepravě.

 

6. Platba zboží

Zboží je možno zaplatit několika způsoby:

 

 • Platbou v hotovosti při dodání zboží na dobírku.
 • Platbou v hotovosti při osobním odběru na prodejně
 • Platbou předem bezhotovostním převodem na bankovní účet (zboží bude odesláno zákazníkovi nebo vydáno na prodejně po obdržení platby na účet prodávajícího).

 

K ceně zboží bude připočítána cena dopravy, v případě elektrospotřebiče poplatek za ekologickou likvidaci.

V případě nákupů převyšujících 30.000,- Kč či v případě zboží upravovaného dle přání či specifikace kupujícího, nebo vyhodnoceného prodávajícím jako atypické nebo " na míru" (o čemž bude kupující telefonicky vyrozumněn), může prodávající požadovat zaplacení zálohy za zboží ve výši 100% z ceny zboží. Uvedenou zálohu je kupující povinen uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to ve lhůtě 5 dnů od odeslání objednávky. U této kategorie si prodávající vyhrazuje možnost dané zboží prodat pouze právnické osobě, též si vyhrazuje možnost u jím určeného zboží z této kategorie zvolit možnost dopravy pouze variantu 8.2. "Spediční služby TOPTRANS". Kupující, který tuto/tyto podmínku/y ve své objednávce nesplňuje, bude o tomto taktéž telefonicky informován.

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy dle bodu 5 těchto obchodních podmínek, prodávající ve lhůtě nejpozději do 14 dnů vrátí zaplacenou zálohu na bankovní účet, ze kterého byla záloha poskytnuta.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je závislá na výběru zboží a způsobu úhrady:

 

 • Zboží, které je skladem a je zasíláno dobírkou, je dodáváno zpravidla do 3 pracovních dnů.
 • Zboží, které je skladem a je placeno bankovním převodem, je dodáváno zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.
 • Zboží, které je skladem a je k osobnímu odběru, je fyzicky připraveno zpravidla do 2 pracovních dnů

 

Pokud není zboží skladem nebo je na objednávku, bude zákazník prodávajícím obratem informován o možném termínu dodání. Zákazník bere na vědomí, že někteří výrobci včas neoznamují výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího.

 

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k osobnímu předání, nebo bude předáno přepravci, nejpozději poslední den stanovené nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho bankovní účet.

 

8. Doprava

Kupující má na výběr 3 možnosti dodání zboží, a to prostřednictvím:

 1. Osobního odběru:

zboží bude připraveno k vyzvednutí po vyrozumění e-mailem nebo telefonem na adrese výdejního místa: Plzeňská 54/348, Praha 5, 150 00 v době

PO - ČT  8.30 - 16.00 hod
PÁ           8.30 - 15.00 hod

 

Při platbě v hotovosti nelze platit platební kartou.

Upozorňujeme, že pokud nebude zboží vyzvednuto do 7 dnů (od data vyrozumění že zboží je připraveno k vyzvednutí) může Vám být účtováno skladné 200 Kč/den.

Poznámka : Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás, že v mnohých případech si přebíráte zboží s vyšší hmotností. Provoz našeho výdejního místa nám nedovolí (alespoň ně pokaždé), abychom Vám s naložením pomohli. Nutno v takových případech zajistit nakládku zákazníkem. Děkujeme za pochopení.                  

 

 1. Spediční služby TOPTRANS:

Zásilka bude zaslána přepravní službou TOPTRANS a doručena v ČR do 24 hodin (po expedici zboží z našeho e-shopu). Kupující si může zvolit dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím, a nebo může zvolit vyzvednutí zásilky na konkrétních odběrných místech po celé ČR (seznam depo stanic Toptrans naleznete zde). Termín pro vyzvednutí zásilky na pobočce Toptrans je 7 dní od odeslání zboží z naší prodejny, tzn. že na pobočce Toptrans bude po dobu max. 5-ti dnů. Platba je možná předem bankovním převodem nebo dobírkou. Cena není závislá na počtu balíků jednotlivé dodávky, rozhodující je celková hmotnost. Při platbě dobírkou je účtován příplatek 40,- Kč. Při platbě bankovním převodem bude zboží odesláno nebo připraveno k osobnímu odběru až po obdržení platby na účet internetového obchodu. V případě zaplacení zboží předem bankovním převodem a vyzvednutí na pobočce Toptrans, je nutné se při převzetí zboží na pobočce Toptrans prokázat příslušným dokladem totožnosti (vyzvednout zásilku osobně může pouze určený adresát).

 

 

Při převzetí zboží od přepravce Toptrans je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud kupující shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či mechanické poškození obalu, je třeba zásilku od přepravce nepřevzít a zdokumentovat stav - pořídit fotografie poškozeného zboží a provést zápis do přepravního listu přepravce s ponecháním vlastní kopie. Tento způsob urychlí případné reklamace.

 

9. Záruka a odpovědnost za vady zboží v době jeho převzetí

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

V případě, že má zboží při převzetí nedostatky, spočívající např. v množství, kvalitě, sjednaných vlastností, rozměrů atp., odpovídá prodávající za tyto vady. Převezme-li kupující od přepravní společnosti zboží bez viditelného poškození obalu, je přesto nutné zboží zkontrolovat kompletně. Je-li po vybalení z původního obalu poškozeno, je zapotřebí toto poškození zdokumentovat - pořídit fotografie a tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou dnů od převzetí v případě doručení přepravcem Toptrans.  U zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou (např. plynové a elektrické kotle, bojlery, apod.), je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit, resp. doložit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána. Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 

 • dojde-li k poškození zboží způsobenému přepravou (tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
 • poškozením zboží živly
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce
 • poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČS

 

Kupující je v případě zjištěných vad při převzetí zboží oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. Není-li to neúměrné povaze díla, může žádat výměnu věci nebo součásti věci, týká-li se vada pouze části věci.

Prodávající neodpovídá za vady, které mělo zboží v době před převzetím kupujícím, a o kterých kupující věděl již při koupi zboží. Taktéž prodávající neodpovídá za vady zboží, které způsobil sám kupující.

10. Práva a povinnosti z vadného plnění a reklamace

Pokud se vyskytne u zboží závada v záruční lhůtě dle bodu 9) těchto obchodních podmínek, má kupující právo na odstranění závady zboží či přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající však neodpovídá za vady, které na zboží vznikly v důsledku jeho opotřebení či nedodržením návodu k použití.

 

 • V případě závady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje takové porušení, o němž strana porušující již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by porušení předvídala), má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží, opravou zboží, přiměřenou slevou z ceny či může od smlouvy odstoupit.

 

 • Jedná-li se o odstranitelnou vadu zboží, která se vyskytla po opravě opakovaně, či má zboží více závad (více než 3) najednou, má kupující právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo má právo odstoupit od smlouvy.

V případě zjištění závady je kupující povinen informovat o tom prodávajícího či, v případě volby nároku formou opravy zboží, autorizovaný servis bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dnů od zjištění závady. Kupující je povinen zároveň s reklamací prodávajícímu či autorizovanému servisu sdělit, jaký volí nárok.

Kupující se může s nárokem z vad zboží obrátit buď na prodávajícího, kde bude klientovi s největší péčí doporučen další postup podle záručních podmínek výrobce, nebo v případě nároku na opravu zboží, kterýkoliv autorizovaný servis dané značky. Ve většině případů stačí kontaktovat nejbližší autorizovaný servis, který klientovi daný výrobek bezplatně opraví. Pokud jde o větší spotřebič (lednice, pračka, myčka), vyšle zpravidla servis ke klientovi svého zaměstnance, který obvykle odstraní závadu na místě, aniž by zboží muselo být dopravováno do servisu. U renomovaných značek je postup pro vyřizování reklamací stanoven v záručním listě, kde je uvedeno, že "klient" – kupující má možnost uplatnit reklamaci v autorizovaném servisu v místě bližším, než je prodejce (snižuje se tím čas vyřízení a i vynaložené finanční prostředky na přepravu zboží a možnosti jeho poškození).

Pokud i tak bude chtít kupující zaslat výrobek k reklamaci k prodávajícímu, je třeba, aby předem prodávajícího v této věci telefonicky nebo písemně e-mailem kontaktoval.

kontakty:
GSM: +420 721 308 308 

PO - PÁ  8.30 - 16.00

e-mail: info@topenivodaplyn.cz

Výrobek by měl být dokonale zabalen – nejlépe v původním originálním obalu se záručním listem, veškerou dokumentací, příslušenstvím, dokladem o koupi (postačí kopie) a s přesným popisem závady.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí buď ústně, e-mailem nebo telefonicky.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

12. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní data kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Data budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními daty probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat, ve znění pozdějších předpisů. Osobní data kupujícího jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby, učiněnou bankovním převodem. Bližší informace o ochraně osobních dat naleznete v podrobnostech o nákupu v Ochraně osobních údajů.

V případě objednávky a uvedení veškerých potřebných dat k účelu realizace prodeje zboží, dává kupující souhlas k tomu, aby prodávající mohl osobní data dle zákona zpracovávat a používat ke komunikaci s ním.

Tento souhlas má možnost kupující kdykoliv písemně ukončit, přičemž se prodávající zavazuje, že veškeré osobní data daného kupujícího vymaže.

13. Služba Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Platné od 1. 1. 2014

 

Přihlaste se k odběru novinek

Registrujte se k odběru novinek emailem. Jako první uvidíte akční ceny, slevy a výprodeje.

Výdejní místo v Praze

mapa Plzeňská 54/348
Praha 5, 150 00

Po–Pá 8.30–16.30
 

Tel.1 : 721 308 308
 

Email: info@topenivodaplyn.cz
Zeptejte se nás

Rádi se vyjádříme ke kompatibilitě a technickým parametrům Vámi zvolených prvků JUNKERS. Návrhy konkrétních typů kotlů a řešení Vám poskytnout nemůžeme; protože jsou podmíněny detailní znalostí místních podmínek montáže a Vašich požadavků, a spadají do kategorie projekčních prací. Takovéto informace je třeba si vyžádat od firmy, která Vám bude zařízení montovat.

Upozornění