Ochrana osobních údajů

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa
 • Údaje o vašem chování na našem portálu, zejména odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

 

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje primárně pro zpracování objednávky od zákazníka. Dále zpracováváme osobní údaje pro účely komunikace se zákazníky (např. pomocí kontaktního formuláře, korespondence se zákazníky, reklamace, aj.) a nebo pro účely předání zboží zákazníkovi pomocí přepravce  Toptrans.

 

Jak dlouho uchováváme (Tedor, spol. s r. o.) osobní údaje a pro jaké účely?

Z hlediska zákonem stanovené povinnosti je doba pro uchování osobních údajů až 10 let.

Jde o důvody plynoucích z těchto zákonů:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme (Tedor, spol. s r. o.) jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

 • Právo na přístup: Ve zjednodušené formě máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Právo na opravu: V případě, že zjistíte, že jsou osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 • Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Na základě Vámi vznešeného požadavku na výmaz osobních údajů takto můžeme učinit, avšak pouze v případech, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
 • Právo vznést námitku: V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Tedor, spol. s r. o. (např. forma přímého marketingu) máte jako zákazník právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky Tedor, spol. s r. o. osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, nebo pro určení, že takové důvody má, informuje o tom Zákazníka, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Tedor, spol. s r. o. naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, Zákazníka o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.
 • Právo na omezené zpracování: Jako Zákazník máte právo na omezené zpracování osobních údajů v kterémkoliv z následujících důvodů. Jedná se o případy, kdy Zákazník popírá přesnost osobních údajů (v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Tedor, spol. s r. o. mohla přesnost osobních údajů ověřit), nebo je zpracování osobních údajů protiprávní (Zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich využití), nebo Tedor, spol. s r. o. osobní údaje již pro samotný účel zpracování nepotřebuje, ale Zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jde i o případ, kdy zákazník uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Tedor, spol. s r. o. převažují nad oprávněnými důvody Zákazníka).
 • Právo na přenositelnost: Osobní údaje jsou zpracovány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu Zákazníka. Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného Zákazníkem; nebo zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Zákazníka. Na základě takové žádosti poskytne Tedor, spol. s r. o. tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zákazník je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Zákazník si rovněž ve své žádosti zvolí, zda má společnost Tedor, s r. o. osobní údaje poskytnout Zákazníkovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány ze strany Tedor, spol. s r. o. přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami, které obsahují i podmínky ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Přihlaste se k odběru novinek

Registrujte se k odběru novinek emailem. Jako první uvidíte akční ceny, slevy a výprodeje.

Výdejní místo v Praze

mapa Plzeňská 54/348
Praha 5, 150 00

Po–Pá 8.30–16.30
 

Tel.1 : 721 308 308
 

Email: info@topenivodaplyn.cz
Zeptejte se nás

Rádi se vyjádříme ke kompatibilitě a technickým parametrům Vámi zvolených prvků JUNKERS. Návrhy konkrétních typů kotlů a řešení Vám poskytnout nemůžeme; protože jsou podmíněny detailní znalostí místních podmínek montáže a Vašich požadavků, a spadají do kategorie projekčních prací. Takovéto informace je třeba si vyžádat od firmy, která Vám bude zařízení montovat.

Upozornění