Pokud se vyskytne u zboží závada v záruční lhůtě dle bodu 9) těchto obchodních podmínek, má kupující právo na odstranění závady zboží či přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající však neodpovídá za vady, které na zboží vznikly v důsledku jeho opotřebení či nedodržením návodu k použití.

 

  • V případě závady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje takové porušení, o němž strana porušující již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by porušení předvídala), má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží, opravou zboží, přiměřenou slevou z ceny či může od smlouvy odstoupit.

 

  • Jedná-li se o odstranitelnou vadu zboží, která se vyskytla po opravě opakovaně, či má zboží více závad (více než 3) najednou, má kupující právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo má právo odstoupit od smlouvy.

V případě zjištění závady je kupující povinen informovat o tom prodávajícího či, v případě volby nároku formou opravy zboží, autorizovaný servis bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dnů od zjištění závady. Kupující je povinen zároveň s reklamací prodávajícímu či autorizovanému servisu sdělit, jaký volí nárok.

Kupující se může s nárokem z vad zboží obrátit buď na prodávajícího, kde bude klientovi s největší péčí doporučen další postup podle záručních podmínek výrobce, nebo v případě nároku na opravu zboží, kterýkoliv autorizovaný servis dané značky. Ve většině případů stačí kontaktovat nejbližší autorizovaný servis, který klientovi daný výrobek bezplatně opraví. Pokud jde o větší spotřebič (lednice, pračka, myčka), vyšle zpravidla servis ke klientovi svého zaměstnance, který obvykle odstraní závadu na místě, aniž by zboží muselo být dopravováno do servisu. U renomovaných značek je postup pro vyřizování reklamací stanoven v záručním listě, kde je uvedeno, že "klient" – kupující má možnost uplatnit reklamaci v autorizovaném servisu v místě bližším, než je prodejce (snižuje se tím čas vyřízení a i vynaložené finanční prostředky na přepravu zboží a možnosti jeho poškození).

Pokud i tak bude chtít kupující zaslat výrobek k reklamaci k prodávajícímu, je třeba, aby předem prodávajícího v této věci telefonicky nebo písemně e-mailem kontaktoval.

kontakty:
GSM: +420 721 308 308 

PO - PÁ  8.30 - 16.00

e-mail: info@topenivodaplyn.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výrobek by měl být dokonale zabalen – nejlépe v původním originálním obalu se záručním listem, veškerou dokumentací, příslušenstvím, dokladem o koupi (postačí kopie) a s přesným popisem závady.

V případě, že nám budete zboží z jakéhokoliv důvodu posílat (vracet, apod.) poštou nebo jiným dopravcem, doporučujeme zboží zabalit do vhodného, pokud možno nárazuvzdorného obalu. Žádáme Vás, abyste zboží vyfotografovali, a stejně tak i celý balík před odesláním. Fotografie nám pak bez odkladu pošlete na e-mail info@topenivodaplyn.cz. Zjednoduší a zprůhlední se tak další jednání při případném poškození zboží při přepravě.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí buď ústně, e-mailem nebo telefonicky.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Přihlaste se k odběru novinek

Registrujte se k odběru novinek emailem. Jako první uvidíte akční ceny, slevy a výprodeje.

Výdejní místo v Praze

mapa Plzeňská 54/348
Praha 5, 150 00

Po–Pá 8.30–16.30
 

Tel.1 : 721 308 308
 

Email: info@topenivodaplyn.cz
Zeptejte se nás

Rádi se vyjádříme ke kompatibilitě a technickým parametrům Vámi zvolených prvků JUNKERS. Návrhy konkrétních typů kotlů a řešení Vám poskytnout nemůžeme; protože jsou podmíněny detailní znalostí místních podmínek montáže a Vašich požadavků, a spadají do kategorie projekčních prací. Takovéto informace je třeba si vyžádat od firmy, která Vám bude zařízení montovat.

Upozornění